Oprava parkiet

podlaha v procese kompletnej renovácie
Kompletná renovácia parkiet

Skôr ako sa začne samotné brúsenie parkiet, je nutné podlahu opraviť.
Najskôr treba demontovať staré okrajové lišty, aby sa vybrúsil aj priestor pod nimi.
Potom sa skontroluje podlaha, či sa tam nenachádzajú poškodené parkety. Prípadné nedostatky, ak je to možné a zákazník to vyžaduje, je nutné odstrániť ešte pred brúsením parkiet.
Ak má zákazník vysoké nároky na renováciu parkiet, je možné spraviť takzvanú kompletnú renováciu parkiet. Pri tejto renovácii sa parkety rozoberú a očistia. Starý podklad sa opraví a vyrovná, poprípade sa namontujú OSB dosky, ktoré poslúžia ako nový podklad. Parkety sa následne na už vyspravený podklad lepia kvalitnými parketovými lepidlami UZIN. Po vytvrdnutí lepidla sa podlaha vybrúsi a vytmelí. Nakoniec sa vykoná povrchová úprava a montáž okrajových líšt. Kompletná renovácia parkiet je časovo a finančne náročnejšia ako klasické brúsenie parkiet s povrchovou úpravou, jedná sa ale o prakticky novú podlahu, s použitím nových technológií, ale so starými parketami, ktoré dnes majú nemalú cenu.